Serviceleder med stærkt ledergen til Samvirkende Boligselskaber

Afdelingerne Valbyholm og Elleparken søger en serviceleder med kompetencer indenfor ledelse, planlægning, beboerservice, drift og økonomistyring.

 

Lidt om selskabet

SAB har i deres målsætningsprogram sat sig for, at:

 

Lidt om opgaven

Din nærmeste leder er driftschefen for området.

Stillingen lægger op til personlig indflydelse og nytænkning inden for området i samarbejde med bestyrelser og driftschefen. 

Medudvikle på ”fremtidens ejendomskontor” med digitale arbejdsgange og en udvidet mulighed for beboerhenvendelser.

En central opgave for servicelederen er at fastholde, at den gode service udføres iht. de aftalte servicerammer, og i samarbejde med driftschefen sikre at planlagt periodisk vedligehold af bygningerne udføres iht. vedtagne budget.

 

Lidt om porteføljen

Der er:

Dertil kommer et igangsat nybyggeri (50 boliger), tre nybyggerier i planlægningsfasen, samt en helhedsplan i Elleparken, under udarbejdelse.

Servicelederen deltager i udvalgte byggemøder i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan og nybyggerier.

 

Lidt om vores forventninger

Vi forventer, at du:

 

Vi tilbyder

 

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat den 1. juli 2018. Det er en forudsætning for ansættelse, at der kan indhentes en børneattest uden anmærkninger, og du skal være indstillet på, der anvendes adfærdsprofil under ansættelsesforløbet.

 

Ansøgning

Søg stillingen online via nedenstående link. Ansøgningsfrist er den 6. maj 2018. Der afholdes samtaler i uge 20 og 21.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Viggo Strøm Børsting på mail tlf. 33 63 11 10.