Boligsocial leder til Boligselskabet AKB, Taastrup, Taastrupgaard

Taastrupgaard står overfor en ambitiøs byudvikling med en fysisk helhedsplan for Fremtidens Taastrupgaard, hvor 188 boliger nedrives for at give plads til et kommunalt børnekulturhus, og hvor der arbejdes med nye facadeudtryk, vejforbindelser, friarealer mm. samt jobmuligheder for beboerne i afdelingen. Ligeledes vil der være store udfordringer, som skal løftes i relation til regeringens kommende Ghettoplan, da Taastrupgaard er én af de 16 såkaldt hårde ghettoområder. 

For at planerne skal lykkes, skal de sociale indsatser følge med. Derfor har vi brug for en ambitiøs og udviklingsorienteret boligsocial leder, der kan stå i spidsen for den eksisterende boligsociale helhedsplan. Og som samtidig kan være bindelet mellem den boligsociale og fysiske helhedsplan for Fremtidens Taastrupgaard.

Den boligsociale helhedsplan i Taastrupgaard har fokus på at udvikle og understøtte det frivillige arbejde og netværkene i boligområdet samt at bidrage til kvarterets positive udvikling. Derudover er der fokus på forebyggende arbejde over for kriminalitetstruede unge, brobygning til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet og ikke mindst at understøtte samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, børnekulturhuset og boligområdet.

Kort om stillingen
Som boligsocial leder i Taastrupgaard får du ansvaret for ledelse, koordinering og udmøntning af den boligsociale helhedsplan, og du vil få en bred berøringsflade med afdelingens beboere, bestyrelsen, kommunale samarbejdspartnere, foreninger, frivillige samt øvrige interessenter. Du vil desuden have det daglige faglige ansvar for et medarbejderteam med mange forskellige kompetencer, og du skal have tæt kontakt med ejendomskontoret, Høje-Taastrup Kommune og KAB.

Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du har mindst 5 års erfaring med strategisk og praktisk ledelse fra en tilsvarende eller lignende stilling, at du er en iværksætter, der gennemfører projekterne og er relationsskabende, tillidsvækkende og initiativrig. Du skal derudover besidde gode samarbejdsevner, have personlig gennemslagskraft, kunne skabe fælles retning og kunne begå dig i politiske miljøer.

Vi tilbyder
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer. Der vil herudover være mulighed for at forhandle et individuelt tillæg.

Stillingen er en fastansættelse uden tidsbegrænsning.

Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Interesseret?
Læs mere om Taastrupgaard, det boligsociale og Fremtidens Taastrupgaard på www.taastrupgaard.com

Yderligere oplysninger fås hos kundechef i KAB Claus Bjørton på tlf. 38 38 19 49 eller boligsocial koordinator i KAB Per Faurby på tlf. 38 38 18 29.

Søg stillingen online via nedenstående link "Send ansøgning". Ansøgningsfrist er den 22. august 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 35.