Byggeteamchef til KAB

Vil du være en del af et stærkt fællesskab, der arbejder for at skabe bedre boliger for alle? Trives du i feltet mellem sikker styring og koordinering af en opgaveportefølje bestående af renoveringsprojekter samt nybyggerier og forretningsudvikling? Ser du det som en spændende udfordring at samarbejde med både de byggeprofessionelle og repræsentanter for beboerdemokratiet? Så er du måske vores nye teamchef i Center for Byggeri og Byomdannelse i KAB.

Den nye teamchef skal varetage personaleledelsen af 10 projektledere og rammesætte, styre og koordinere teamets opgaveportefølje bestående af renoveringsprojekter og nybyggerier. Det skal ske med blik for både de byggeprofessionelle i form af kommuner, rådgivere og entreprenører m.fl. og de beboerdemokratiske fora. I sagsporteføljestyringen har teamchefen også til opgave at sikre en overordnet kvalitetssikring af opgaveporteføljen, at sikre ressourceallokering på sagerne og indgå i styregrupper i relevante sager.

Den nye teamchef skal bidrage til produkt- og konceptudvikling som led i forretningsudviklingen og  har til opgave at deltage i tværgående interne og eksterne udviklingsprojekter. Samtidig skal teamchefen medvirke til at udvikle og optimere centrets arbejdsgange, processer samt værktøjer.

Om KAB
KAB er Danmarks største fællesskab af almene boliger og administrerer pr. 1. januar 2019 mere end 60.000 lejemål i hovedstadsområdet. KAB arbejder sammen med boligorganisationerne i KAB-fællesskabet om at skabe bedre boliger for alle og bidrager til et levende beboerdemokrati, gode boligforhold og nye bomiljøer. Fra 1. januar 2019 bliver Boligforeningen 3B en del af KAB, hvorved centraladministrationen udvides med ca. 20 %.

KABs Center for Byggeri og Byomdannelse har ansvaret for gennemførelse af renoverings- og nybyggeri fra idéudvikling og udførelse til regnskabsaflæggelse og finansiering samt 1- og 5-års-eftersyn. Nybyggeri omfatter især familieboliger, plejeboliger og ungdomsboliger. Centret har en årlig omsætning på kr. 1,5 mia.

Om dig
Du er drevet af at gøre en forskel og har let ved at se muligheder og løsninger. Du er velfunderet i de forskellige byggeprocesser og er en god sparringspartner for de 10 projektledere, som du er leder for. Det er nemt for dig at etablere gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt, og du formår at handle i forhold til de behov, der måtte være. Du er resultat- og udviklingsorienteret og har et proaktivt kundefokus.

Faglige kvalifikationer

Personlige kompetencer

Læs mere om stillingen i den uddybende job – og kravprofil.

Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås i fortrolighed hos Mercuri Urval, Hirse Tikjøb på telefon 20 72 62 13 eller Mie Heinfelt  på telefon 21 79 65 09. Fra KAB kan byggechef Michael Nielsen-Elgaard kontaktes på telefon 23 32 27 98.

Ansøgning og CV uploades via Mercuri Urval her (referencenummer: DK-05690) senest den 25. november 2018. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2019.

Der afholdes samtaler den 5. og 17. december 2018. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.
Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til job – og kravprofilen.