Social vicevært til Arresø Boligselskab

Arresø Boligselskab og Halsnæs Kommune har fået tilsagn om tilskud til oprettelse af 9 inklusionsboliger etableret som 3 mindre bofællesskaber beliggende i Ølsted, Halsnæs Kommune. I den forbindelse søger vi nu en medarbejder til en social vicevært-funktion snarest muligt. Stillingen er på 30 timer ugentlig. Der vil være mulighed for en supplerende ansættelse i Halsnæs Kommune med vikaropgaver indenfor støttepersonområdet.

Arbejdsområde
Projektet har til formål at yde støtte til borgere for at kunne håndtere hverdagslivet.

Den sociale vicevært skal i dagligdagen samarbejde med de driftsmedarbejdere, som er tilknyttet afdelingen samt samarbejde med afdelingsbestyrelsen generelt.

Der er i forvejen tilknyttet en kommunal social vicevært-ordning til 9 allerede etablerede ungeboliger i området. Der vil være mulighed for sparring og samarbejde med disse medarbejdere også.

Målgruppen til inklusionsboligerne vil være unge mellem 18 og 25 år, der på den ene side ikke har problemer i et omfang, der kan begrunde et botilbud under serviceloven, og på den anden side har vanskeligt ved at klare sig i egen bolig. Flere af de unge har problemer med stabilitet og kontinuitet, både hvad der gælder relationer, tilknytning til uddannelse/beskæftigelse og i forhold til deres boligsituation.

Halsnæs Kommune står for anvisningen af de unge i samarbejde med den unges støtteperson og den sociale vicevært.

Stillingen er forankret i Arresø Boligselskab, hvor den sociale vicevært vil referere til driftschefen. I det daglige vil den faglige ledelse være i Familie- og voksenstøtte, Halsnæs Kommune. Man skal være opmærksom på, at der vil være en del ”alenearbejde”.

Vi ønsker en medarbejder, der:

Vi tilbyder:

Vi gør opmærksom på, at der indhentes referencer og børneattest.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte leder i Halsnæs Kommune Janne Westerdahl på tlf. 40 55 32 32, støtteperson Arja Kock på tlf. 29 46 06 09 eller driftschef i Arresø Boligselskab Brian Schnell på mail bsch@kab-bolig.dk.

Interesseret?
Søg stillingen online via nedenstående link "Send ansøgning". Ansøgningsfrist er den 20. november 2018.

1. samtale og 2. samtale vil blive gennemført i uge 48.