Daglig leder til Forælder Fonden

Ønsker du at gøre en forskel for alle der er ”alene med børn”, evner du at bidrage til udviklingen af en strategi, betjene en bestyrelse og håndtere opgaver i forlængelse heraf for en fond der gør en forskel? Så læs videre om en spændende mulighed for at bidrage til Forælder Fonden.

Forælder Fonden står i en overgangsfase, hvor vi skal igennem en moderniseringsproces. Derfor søger vi en ambitiøs og dynamisk daglig leder til at varetage den faglige ledelse af vores socialfaglige arbejde og til at betjene bestyrelsen.

Din opgave bliver at udvikle og varetage Forælder Fondens arbejde, så vi altid har en høj faglig kvalitet, og så vi bedst muligt kan hjælpe de sårbare forældre og børn, som bor i vores lejligheder og kollegier. Du skal sikre, at vi kan måle og dokumentere effekten af vores arbejde, og at vi tænker i nye indsatser. Da langt den overvejende del af vores arbejde finansieres af private fonde, er det samtidig dig, der har kontakten til fondene og er Forælder Fondens ansigt udadtil.

Dit arbejde udføres i tæt dialog med bestyrelsen, som du rådgiver i socialfaglige spørgsmål og omkring fondens udvikling.

Forælder Fonden driver 3 kollegier og 42 lejligheder og understøtter dermed løbende 80 familier med bolig og socialfaglig støtte. Herudover driver vi en åben telefonisk rådgivning. Til at udføre dette arbejde vil der foruden dig være 3 socialfaglige medarbejdere og et antal frivillige.

Forælder Fonden forventer at indgå en administrationsaftale med KAB, og din arbejdsplads vil derfor sammen med de socialfaglige medarbejdere være i KAB-administrerede lokaler i København. Du refererer til en chef i KAB, som har det samlede ansvar for Forælder Fondens virksomhed, og i samarbejde med denne skal du stå for at professionalisere og strukturere arbejdet, og repræsentere Forælder Fondes interesser.

Arbejdsopgaver

Profil

Forælder Fonden tilbyder

Ansøgning mv.
Stillingen ønskes besat pr. den 1. januar 2019.

Ansøgningsfristen er søndag den 11. november 2018, og samtaler vil finde sted i ugerne 46 og 47.

Søg stillingen via nedenstående link 'Send ansøgning'. 

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formanden Rosemarie Wedell-Wedellsborg på telefon 28 96 17 89 efter kl. 17 eller den fungerende daglige leder Margrete Pump på telefon 23 25 56 78.

 

Forælder Fonden er en fond, som på almennyttigt grundlag hjælper vanskeligt stillede enlige forældre med børn ved at tilbyde dem bolig og social understøttelse med henblik på, at de kan opnå uddannelse og beskæftigelse. Fonden har hjulpet familier i mere end 50 år. Fondens virksomhed finansieres overvejende af private bidrag.